Υπαίθριο εμπόριο – Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»: Χρονοδιάγραμμα για καταχώριση στοιχείωνΑνακοινώσεις ΑΑΔΕ – e-ΕΦΚΑ – Υπ.Οικ. – ΟΑΕΔ – Ε.Ένωσης κ.ά.

Καταγραφή στο Σύστημα των λαϊκών αγορών και των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου – Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, αδειών στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης, αδειών σε χειροτέχνες-καλλιτέχνες για δραστηριοποίηση σε υπαίθριες αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών, καθώς και σε πωλητές για δραστηριοποίηση σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets) Taxheaven.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) για το υπαίθριο εμπόριο.

Αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του νόμου 4849/2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://openmarket.mindev.gov.gr και σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την καταχώριση στοιχείων και την εκτέλεση ενεργειών σε αυτό, όπως ορίζονται στις διατάξεις του νόμου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Έναρξη της ολοκλήρωσης της καταγραφής στο Σύστημα των λαϊκών αγορών (καταχώριση στοιχείων επιπλέον των ήδη καταχωρισμένων) και καταγραφή των υπολοίπων οργανωμένων υπαίθριων αγορών, από τους φορείς λειτουργίας αυτών: 14/07/2022.
  Συγκεκριμένα:
  Από τις 14/07/2022 οι χρήστες των φορέων λειτουργίας των λαϊκών αγορών θα προβαίνουν στην αναλυτική καταγραφή των λαϊκών αγορών αρμοδιότητάς τους, ως ακολούθως:

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:

α) Για τις λαϊκές αγορές που έχουν καταχωρηθεί έως τις 14 Ιουνίου 2022 στο Σύστημα η καταγραφή θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση των στοιχείων για τα επιπρόσθετα πεδία.
β) Για τις λαϊκές αγορές που δεν είχαν καταχωρηθεί στο Σύστημα η καταχώριση αφορά το σύνολο των απαιτούμενων, ανά πεδίο, στοιχείων.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:

Οι φορείς λειτουργίας των υπολοίπων υπαίθριων αγορών, δηλαδή των αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών, των αγορών παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food) και των βραχυχρόνιων αγορών θα διενεργούν την καταχώριση αυτών στο Σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021.

 1. Έναρξη χορήγησης της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, μέσω του Συστήματος: 20/07/2022.
  Από τις 20/07/2022 η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους πωλητές για τη χορήγηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, καθώς και η χορήγηση αυτής από τις αρμόδιες αρχές, θα διενεργούνται μέσω του Συστήματος.
  Η υποβολή της αίτησης στο Σύστημα για την απόκτηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές θα μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος, μέσω του Συστήματος.
 2. Έναρξη χορήγησης αδειών στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τις αρμόδιες αρχές (Δήμοι και Περιφέρειες): 20/07/2022.
  Από τις 20/07/2022 θα είναι δυνατή η ανάρτηση στο Σύστημα από τις αρμόδιες αρχές των προκηρύξεων για τη χορήγηση νέων αδειών με τις αντίστοιχες θέσεις για το στάσιμο εμπόριο ή τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης για το πλανόδιο εμπόριο, καθώς και των προκηρύξεων για τη χορήγηση επιπλέον θέσεων στο
  στάσιμο εμπόριο και επιπλέον δικαιωμάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για υφιστάμενους αδειούχους.
 3. Έναρξη χορήγησης αδειών σε χειροτέχνες-καλλιτέχνες για δραστηριοποίηση σε υπαίθριες αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών, καθώς και σε πωλητές για δραστηριοποίηση σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets): 19/09/2022.
  Από τις 19/09/2022 θα είναι δυνατή η ανάρτηση στο Σύστημα από τους Δήμους της Χώρας των προκηρύξεων για τη χορήγηση νέων αδειών με τις αντίστοιχες θέσεις σε υπαίθριες αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών, καθώς και σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets).
  Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Π.Σ.Α.Α. θα είναι διαθέσιμες αναλυτικές οδηγίες για την καταγραφή των υπαίθριων αγορών στο Πληροφοριακό Σύστημα, την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους υποψήφιους πωλητές για τη χορήγηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές και τη συμμετοχή τους σε προκήρυξη για τη χορήγηση νέων αδειών στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο από τις αρμόδιες αρχές, την καταγραφή των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών, καθώς και την εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου.
 4. Έναρξη της καταγραφής των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Σύστημα: 08/11/2022.
  Από τις 08/11/2022 ξεκινά η καταγραφή των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών, δηλαδή των πωλητών που απέκτησαν άδεια υπαίθριου εμπορίου πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021. Σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες θα παρασχεθούν με νεότερη ανακοίνωση, ενώ αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Π.Σ.Α.Α. στο εγχειρίδιο χρήσης του Συστήματος.

Πηγή:Taxheaven.gr