Ετικέτα wallet

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία: Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης σε εφαρμογή Wallet – Διόρθωση στοιχείων προσώπου και μεταβίβαση επιβατικού οχήματος μέσω gov.gr
Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ – e-ΕΦΚΑ – Υπ.Οικ. – ΟΑΕΔ – Ε.Ένωσης κ.ά.

Με τα άρθρα 1-4 της από 06-07-2022 και υπ’ αρ. 1360/135 τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθιερώνει μια σειρά από νέα ψηφιακά εργαλεία, τα…