Ετικέτα myDATA

myDATA – Δείτε όλες τις αλλαγές με τη νέα απόφαση Α 1023/2023
Επισημάνσεις

ΕπιμέλειαΕπιστημονική ομάδα κόμβου Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, μετά το σχετικό δελτίο τύπου η απόφαση Α.1023/2023 με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1138 ΚΥΑ αναφορικά με την πλατφόρμα myDATA. Αναλυτικά οι…

myDATA: Παράλειψη και απόκλιση διαβίβασης δεδομένων 2022 και εφεξής

Οικονομικές Ειδήσεις Θεματικές Ενότητες myDATAΤελευταία Ενημέρωση 04.07.2022 Παράλειψη _ Απόκλιση Διαβίβασης Δεδομένων myDATA_2022 και εφεξής Δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους…

myDATA – Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που προβλέπονται με την νέα απόφαση

Επισημάνσεις ΕπιμέλειαΕπιστημονική ομάδα κόμβου Παραθέτουμε αναλυτικά τις αλλαγές που επέρχονται στην απόφαση Α. 1138/2020 για τα myDATA με τη νέα απόφαση Α.1090/2022 : 1) Προστίθεται ο ορισμός της «Απώλεια Διασύνδεσης»:…