Ετικέτα Clawback

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση πιστωτικών τιμολογίων για Clawback

Επισημάνσεις ΕπιμέλειαΚουλογιάννης Κων/νος ► Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, έχουν αναρτηθεί οι βεβαιώσεις ποσών αυτόματης επιστροφής Α’ και Β’ εξαμήνου 2021 στον κάτωθι σύνδεσμο: Παράλληλα, έχουν αναρτηθεί και…