Ετικέτα Ψηφιακές συναλλαγες

«Ψηφιακές Συναλλαγές»: Διαδικασία έκδοσης επιταγών (vouchers) για τους Δικαιούχους του Γ’ Κύκλου των Κατηγοριών Ενέργειας 1, 3 και 4 του ΠρογράμματοςΙΙΙ Οικονομικές Ειδήσεις

digitalsme.gov.grΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σας ενημερώνουμε ότι είναι ενεργή η διαδικασία έκδοσης επιταγών (vouchers) για τους Δικαιούχους του Γ’ Κύκλου των Κατηγοριών Ενέργειας 1, 3 και 4 τουΠρογράμματος ΙΙΙ “Ψηφιακές Συναλλαγές”.Για…