Ετικέτα ΦΜΑ

Η απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή πέντε ειδικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.»

Με την απόφαση με αριθμ. 1110/2022 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.». Ειδικότερα γνωστοποιούνται τα εξής: Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω…