Ετικέτα τέλος επιτηδεύματος

Τέλος επιτηδεύματος: Μόνιμη απαλλαγή για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς με σκάφη έως 12 μέτρα

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς Taxheaven.gr Με το άρθρο 3 της τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την…