Ετικέτα Προκήρυξη Καθεστώτος

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων ‘Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Απόφαση με Αριθμ. 74086 (ΦΕΚ Β΄ 3890) Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θέμα «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887 Σκοπός…