Ετικέτα Νομοσχέδιο

Νέος νόμος 5043/2023 – Το τελευταίο νομοσχέδιο της Βουλής πριν τις εκλογές με πλήθος ρυθμίσεων

Νομοθετικές επισημάνσεις Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για…

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή με διατάξεις για την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών

Οικονομικές Ειδήσεις Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη βολή «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του…