Ετικέτα Νομοσχέδιο

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή με διατάξεις για την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών

Οικονομικές Ειδήσεις Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη βολή «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του…