Ετικέτα Επιτήδευμα


Οι φορολογικές διατάξεις του ν. 4949/2022: Μείωση συντελεστών ΦΠΑ, τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών, φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια κ.ά. – Οδηγία ΑΑΔΕ

Οικονομικές Ειδήσεις Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 39, 40 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 68, 78, 79, 81 και 82 του…