Ετικέτα Βασική ενίσχυση

Βασική Ενίσχυση 2022 – Τροποποίηση ημερομηνιών ανά κατηγορία μεταβίβασης δικαιωμάτων

Οικονομικές Ειδήσεις Κατόπιν της τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2022 με την υπ’ αριθμ. 667/179363/27-06-2022 προκύπτουν οι εξής μεταβολές στις αιτήσεις μεταβίβασης ΔΒΕ, όπως ορίζεται…