Ετικέτα Ασφαλιστική ενημερότητα

Ασφαλιστικές εισφορές 2024 για μη μισθωτούς, ελ. επαγγελματίες , αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Εργατικά – Ασφαλιστικά

Νέες εισφορές που ισχύουν από 01.01.2024 για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για τους Μη Μισθωτούςασφαλισμένους, προσαυξημένες κατά 3,46% Taxheaven.gr Με τη νέα εγκύκλιο 4/2024 του…

Αυτόματα ο έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Επενδύσεις – Αναπτυξιακά Σύμφωνα με την απόφαση 26706 ΕΞ 2022 διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Ασφαλιστική ενημερότητα» του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στο πληροφοριακό σύστημα «epde_as» του Υπουργείου Ανάπτυξης…