Ετικέτα Ασφαλιστική ενημερότητα

Αυτόματα ο έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Επενδύσεις – Αναπτυξιακά Σύμφωνα με την απόφαση 26706 ΕΞ 2022 διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Ασφαλιστική ενημερότητα» του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στο πληροφοριακό σύστημα «epde_as» του Υπουργείου Ανάπτυξης…