Ετικέτα Ακίνητα

Αντικειμενικές αξίες: Κατάταξη ακινήτων σε κατηγορίες για τον υπολογισμό της αξίας – Ιδία χρήση (αποθήκη, ειδικό κτίριο κ.λπ.)

Οικονομικές Ειδήσεις Με την απόφαση 105894 ΕΞ 2022 επέρχονται αλλαγές στις ΠΟΛ 1149/1994 και 1310 Η ΠΟΛ 1149/ 1994 «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία…