Ετικέτα Αγαθά

Απαραίτητα καταναλωτικά αγαθά και πλαφόν καυσίμων – Η νέα απόφαση

Οικονομικές Ειδήσεις Η νέα απόφαση 23838/2023 τροποποιεί την 95216/2022 για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας η οποία έχει πλέον ως εξής: «Άρθρο 1Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας…