Επενδυτικά Προγράμματα

Η επαγρύπνηση, η συνεχής εκπαίδευση και η ενημέρωση κατατάσσουν το γραφείο μας στα πρώτα της περιοχής με 100% επιτυχία στα προγράμματα γυναικεία επιχειρηματικότηταΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΕΣΠΑ ελευθέρων επαγγελματιώνINTERREGLEADERΠΕΠΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιδοτήσεις ΟΑΕΔ για προσωπικό και για νέους ελεύθερους επαγγελματίες.

Παρέχουμε:

 • Συζήτηση και αξιολόγηση του υποψηφίου επενδυτή.
 • Αρχικός πρόχειρος σχεδιασμός της επένδυσης.
 • Σωστή ενημέρωση για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος επιδοτήσεων (και με περισσότερες της μίας επιλογές).
 • Έγκυρη και άμεση ενημέρωσή του για την όσο μεγαλύτερη και πιο συμφέρουσα απορρόφηση των πόρων των προγραμμάτων επιδοτήσεων.
 • Ενημέρωση συνθηκών και απαιτήσεων του προγράμματος καθώς και έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Καθοδήγηση στη συγκέντρωση δικαιολογητικών και προσφορών.
 • Σωστή και πλήρης σύνταξη και υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο φορέα για την εξασφάλιση της έγκρισής του.
 • Εξωτερικές εργασίες για αναγκαία έγγραφα από πρωτοδικεία, τράπεζες, ΔΟΥ κλπ, σε όλη την πορεία και τα διάφορα στάδια του προγράμματος.

Χρηματοδοτικά Προγράμματα:

 • Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04.
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας – ΕΠΑΝ.
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – ΠΕΠ, κλπ.
 • Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98.
 • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: CLLD, INTERREG, LEADER, EQUAL, URBAN, κ.α.
 • ΟΑΕΔ.