Ενίσχυση σε κτηνοτρόφους – Δικαιούχοι και όσοι έχουν κάνει έναρξη εντός του 2021 αλλά και όσοι έχουν έχουν εγγραφεί στο ΜΑΕΕ μετά την 31.12.2021

Οικονομικές Ειδήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΚΥΑ 938/176385 σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 600/102813/14.4.2022 (Β’ 1852) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

Με την απόφαση αυτή, ορίζονται δικαιούχοι της ενίσχυσης και οι κτηνοτρόφοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης αλλά έχουν εγγραφεί στο ΜΑΕΕ μετά την 31.12.2021 καθώς και οι νέες εκμεταλλεύσεις που έχουν κάνει έναρξη εντός του 2021 και οι οποίες, ενώ είχαν αυξημένο κόστος δαπανών, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, δεν είχαν φορολογητέες εκροές.

-Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

-Δείτε την κωδικοποιημένη απόφαση 600/102813/14-04-2022 Χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4919/2022 (Α’71).

Πηγή: Taxheaven.gr