Απογραφή στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας: Οδηγός εφαρμογής – Ερωτήσεις-απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη Εργάνη ΙΙ – Νέες Διαδικασίες [Β’ Φάση- Υπο Φάση Ι] Απογραφική Διαδικασία από 01.11.2022 έως 30.11.2022 Ψηφιακή Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας από 01.12.2022 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)

01/11/2022

Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη
Εργάνη ΙΙ – Νέες Διαδικασίες [Β’ Φάση- Υπο Φάση Ι]

a. Απογραφική Διαδικασία για Νέα Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας) από 01.11.2022 έως 30.11.2022.

b. Νέες Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας από 01.12.2022, [προαιρετικά από Ημερομηνία Αναφοράς (Εφαρμογής) της Δήλωσης πριν την 01.12.2022].

c. Χρήση Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας – Web API (REST)

d. Ergani Web API για εργοδότες – Τεκμηρίωση

e. Εκτέλεση υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας

f. Δοκιμαστικό περιβάλλον-Παραγωγικό περιβάλλον

g. Συνοδευτικά αρχεία

h. Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Ατομικός μέσω SMS

i. Λίστα τύπων Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

j. Χρήσιμες Ερωτήσεις –Απαντήσεις

Έκδοση 20.10.2022

Πηγή:Taxheaven.gr