Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων

Οι υπουργοί Οικονομικών συμφωνούν να ενισχύσουν τον κώδικα δεοντολογίας που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των επιζήμιων φορολογικών μέτρων των κρατών μελών Taxheaven.gr

Η ΕΕ συνεχίζει να προωθεί τον θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό και να αντιμετωπίζει επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές, τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα σε έναν αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων: μια πολιτική, διακυβερνητική δέσμευση των κρατών μελών να εφαρμόζουν ενισχυμένους κανόνες ελέγχου όταν αναζητούν και διορθώνουν φορολογικά μέτρα που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για τις φορολογικές βάσεις άλλων κρατών μελών. Απώτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ.

Ενώ η διεθνής διάσταση του έργου της ομάδας κώδικα δεοντολογίας είναι ευρύτερα γνωστή – η ομάδα συνεργάζεται με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών για την προώθηση και ενίσχυση της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης και εκτελεί το έργο που οδηγεί στην τακτική αναθεώρηση του καταλόγου της ΕΕ με μη συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες – το πρωταρχικό καθήκον της ομάδας κώδικα δεοντολογίας ήταν ο εντοπισμός και η εξάλειψη των επιβλαβών φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ από το 1997.

Η σημερινή αναθεώρηση του κώδικα, η πρώτη από το 1997, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των υπό έλεγχο φορολογικών μέτρων κατά την εξέταση των επιβλαβών φορολογικών πρακτικών εντός της ΕΕ. Η ενημέρωση του κώδικα έλαβε τη μορφή ψηφίσματος του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με έναν αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων.

«Επιβεβαιώσαμε σήμερα τη δέσμευσή μας για ένα δικαιότερο φορολογικό περιβάλλον στην ΕΕ, ενισχύοντας τους κανόνες που εφαρμόζουμε κατά την αντιμετώπιση των επιβλαβών φορολογικών πρακτικών σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Οι ειδικοί μας στη φορολογία προσέχουν συνεχώς για επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές. Από την έναρξη των εργασιών της το 1997, η ομάδα κώδικα δεοντολογίας κατάφερε να εξαλείψει περίπου 140 επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές εντός της ΕΕ. Ο κώδικας δεοντολογίας φορολογίας των επιχειρήσεων δεν έχει τροποποιηθεί από το 1997 και η σημερινή συμφωνία βελτιώνει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά του και υπό το πρίσμα της πρόσφατης διεθνούς φορολογικής μεταρρύθμισης.»
Zbyněk Stanjura, Υπουργός Οικονομικών της Τσεχίας

Ο αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας εισάγει ιδίως την έννοια των «φορολογικών χαρακτηριστικών γενικής εφαρμογής». Ενώ προηγουμένως εξετάζονταν μόνο προτιμησιακά μέτρα (όπως ειδικά καθεστώτα ή απαλλαγές από το γενικό φορολογικό σύστημα), σύμφωνα με τους νέους κανόνες το πεδίο εφαρμογής θα περιλαμβάνει επίσης φορολογικά χαρακτηριστικά γενικής εφαρμογής. Αυτά θα θεωρηθούν επιβλαβή εάν οδηγήσουν σε διπλή μη φορολόγηση ή διπλή/πολλαπλή χρήση φορολογικών πλεονεκτημάτων.

Ο αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας διευκρινίζει περαιτέρω τη διαδικασία αναθεώρησης στην ομάδα του κώδικα δεοντολογίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του κώδικα.

Αυτή η αναθεώρηση θα επιτρέψει στην ομάδα εργασίας του κώδικα δεοντολογίας του Συμβουλίου να συνεχίσει το έργο της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιβλαβών φορολογικών πρακτικών.

Ιστορικό

Ο κώδικας δεοντολογίας είναι μια πολιτική δέσμευση που έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα. Η ομάδα κώδικα δεοντολογίας του Συμβουλίου αποτελείται από υψηλού επιπέδου φορολογικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση πιθανών επιζήμιων φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί τη βάση των εργασιών της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για τον κώδικα δεοντολογίας. Ο εκλεγμένος Πρόεδρός του υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Το έργο του έχει επίσης μια διεθνή διάσταση που στοχεύει στην προώθηση αποτελεσματικών αλλαγών όσον αφορά την παγκόσμια φορολογική χρηστή διακυβέρνηση μέσω της συνεργασίας. Η ομάδα κώδικα δεοντολογίας διενεργεί επίσης τις τεχνικές εργασίες, τον έλεγχο και την αξιολόγηση που οδηγούν στην τακτική αναθεώρηση από το Συμβούλιο του καταλόγου της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. Αυτός ο κατάλογος της ΕΕ αναθεωρείται τακτικά μετά από εις βάθος επανεξέταση της εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει όλες οι δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που αποτελούν μέρος της διαδικασίας.

  • Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων
  • Φορολογία: Η Ανγκουίλα, οι Μπαχάμες και τα νησιά Τορκς και Κάικος προστέθηκαν στον κατάλογο της ΕΕ με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς (δελτίο τύπου, 4 Οκτωβρίου 2022)
  • Κατάλογος της ΕΕ με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες (πληροφορίες ιστορικού)
  • Ομάδα Κώδικα Δεοντολογίας (Φορολογία Επιχειρήσεων)
  • Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Πηγή:Taxheaven.gr