Φορολογικές δηλώσεις 2016: Οι υπόχρεοι και οι εξαιρέσεις

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής για τις φορολογικές δηλώσεις 2016 λήγει στις 30 Απριλίου 2016.
 
Yπόχρεοι δήλωση
Όλοι όσοι έχουν κλείσει τα 18 έτη ηλικίας μέχρι και τις 31-12-2015 υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά, μέσω διαδικτύου, έως τις 30-4-2015.
Αυτό σημαίνει, ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα (π.χ. από τόκους καταθέσεων).
Ποιοι εξαιρούνται
Μόνο όσοι ενήλικες φορολογούμενοι δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2015 δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση. Δηλαδή όσοι το 2015 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), ούτε διέμειναν σε ενοικιαζόμενες από τους ίδιους κατοικίες ούτε σε δωρεάν παραχωρηθείσες σ’ αυτούς κατοικίες αλλά φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών ή φίλων απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση.